вівторок, 9 січня 2018 р.

Видовий список птахів Львова

Якщо Ви спостерігаєте за птахами у Львові, можливо Вас цікавило це питання - скільки видів птахів можна тут побачити? Питання неоднозначне, адже можна уточнювати:
- період спостережень (весна/літо/осінь/зима/цілий рік?)
- тривалість спостережень (Вас цікавить скільки видів птахів було зареєстровано протягом останнього року? 5 років? 25 років?)
- надійність інформації (лише наукові опубліковані дані/спостереження аматорів/пости у соцмережах?)

Жайворонок польовий. Фото: Кузьо Г.

Тут я наводжу види птахів, яких спостерігали в межах Львова протягом цілого року, починаючи з 1990 р. Це означає, що деякі птахи гніздяться в місті (звичайні та рідкісні), деякі спостерігаються під час міграції або зимівлі. А є взагалі рідкісні види, які спорадично або разово трапляються (залітні) і швидше за все ви їх тут не побачите. 
Як науковець, я опиратимусь на опубліковані спостереження орнітологів та аматорів, власні спостереження та достовірні дані колег. Список динамічний, як і сама природа міста. З часом одні види птахів зникають, інші з'являються, а хтось із вам можливо бачив ще якийсь вид, який тут не вказаний. Сміливо діліться своїми спостереженнями та думками, я не претендую, що цей список є абсолютною істиною :)

1 Берестянка  -  Hippolais icterina - звичайний гніздовий
2 Вивільга  -  Oriolus oriolus - звичайний гніздовий
3 Вівсянка очеретяна  -  Emberiza schoeniclus - звичайний гніздовий
4 Вівчарик весняний  -  Phylloscopus trohilus - звичайний гніздовий
5 Вівчарик жовтобровий  -  Phylloscopus sibilatrix - звичайний гніздовий
6 Вівчарик ковалик  -  Phylloscopus collybita - звичайний гніздовий
7 Голуб-синяк  -  Columba oenas - звичайний гніздовий
8 Горихвістка звичайна  -  Phoenicurus phoenicurus - звичайний гніздовий
9 Горихвістка чорна  -  Phoenicurus ochruros - звичайний гніздовий
10 Дрізд співочий  -  Turdus philomelos - звичайний гніздовий
11 Кам'янка звичайна  -  Oenanthe oenanthe - звичайний гніздовий
12 Кропив'янка прудка  -  Sylvia curucca - звичайний гніздовий
13 Кропив'янка сіра  -  Sylvia communis - звичайний гніздовий
14 Кропив'янка чорноголова  -  Sylvia atricapilla - звичайний гніздовий
15 Кропив'янка садова  -  Sylvia borin - звичайний гніздовий
16 Курочка водяна  -  Gallinula chloropus - звичайний гніздовий
17 Ластівка міська  -  Delichon urbica - звичайний гніздовий
18 Ластівка сільська  -  Hirundo rustica - звичайний гніздовий
19 Лиска  -  Fulica atra - звичайний гніздовий
20 Мартин звичайниий  -  Larus ridibundus - звичайний гніздовий
21 Мухоловка сіра  -  Muscicapa striata - звичайний гніздовий
22 Мухоловка білошия  -  Ficedula albicollis - звичайний гніздовий
23 Підкоришник звичайний  -  Certhia familiaris - звичайний гніздовий + зимуючий
24 Плиска біла  -  Motacilla alba - звичайний гніздовий
25 Плиска жовта  -  Motacilla flava - звичайний гніздовий
26 Припутень  -  Columba palumbus - звичайний гніздовий
27 Соловейко східний  -  Luscinia luscinia - звичайний гніздовий
28 Сорокопуд терновий  -  Lanius collurio - звичайний гніздовий
29 Трав'янка лучна  -  Saxicola rubetra - звичайний гніздовий
30 Трав'янка чорноголова  -  Saxicola torquata - звичайний гніздовий
31 Шпак звичайний  -  Sturnus vulgaris - звичайний гніздовий
32 Щедрик  -  Serinus serinus - звичайний гніздовий
33 Серпокрилець чорний - Apus apus - звичайний гніздовий
34 Жайворонок польовий - Alauda arvensis - звичайний гніздовий
35 Очеретянка чагарникова - Acrocephalus palustris - звичайний гніздовий
36 Боривітер звичайний  -  Falco tinnunculus - звичайний гніздовий + зимуючий
37 Вівсянка звичайна  -  Emberiza citrinella - звичайний гніздовий + зимуючий
38 Вільшанка  -  Erithacus rubecula - звичайний гніздовий + зимуючий
39 Волове очко  -  Troglodytes troglodytes - звичайний гніздовий + зимуючий
40 Гаїчка болотяна  -  Parus palustris - звичайний гніздовий + зимуючий
41 Гаїчка-пухляк  -  Parus montanus - звичайний гніздовий + зимуючий
42 Галка  -  Corvus monedula - звичайний гніздовий + зимуючий
43 Голуб сизий  -  Columba livia - звичайний гніздовий + зимуючий
44 Горлиця садова  -  Streptopelia decaoto - звичайний гніздовий + зимуючий
45 Горобець польовий  -  Passer montanus - звичайний гніздовий + зимуючий
46 Горобець хатній  -  Passer domesticus - звичайний гніздовий + зимуючий
47 Грак  -  Corvus frugilegus - звичайний гніздовий + зимуючий
48 Дрізд чорний  -  Turdus merula - звичайний гніздовий + зимуючий
49 Дятел звичайний  -  Dendrocopos major - звичайний гніздовий + зимуючий
50 Дятел малий  -  Dendrocopos minor - звичайний гніздовий + зимуючий
51 Дятел середній  -  Dendrocopos medius - звичайний гніздовий + зимуючий
52 Дятел сирійський  -  Dendrocopos syriacus - звичайний гніздовий + зимуючий
53 Жовна сива  -  Picus canus - звичайний гніздовий + зимуючий
54 Жовна чорна  -  Dryocopus maritus - звичайний гніздовий + зимуючий
55 Зеленяк  -  Chloris chloris - звичайний гніздовий + зимуючий
56 Зяблик  -  Fringilla coelebs - звичайний гніздовий + зимуючий
57 Канюк звичайний  -  Buteo buteo - звичайний гніздовий + зимуючий
58 Костогриз  -  Coccothraustes coccothraustes - звичайний гніздовий + зимуючий
59 Куріпка сіра  -  Perdix perdix - звичайний гніздовий + зимуючий
60 Підкоришник короткопалий  -  Certhia brachydactyla - звичайний гніздовий + зимуючий
61 Повзик  -  Sitta europea - звичайний гніздовий + зимуючий
62 Синиця блакитна  -  Parus caeruleus - звичайний гніздовий + зимуючий
63 Синиця велика  -  Parus major - звичайний гніздовий + зимуючий
64 Сова вухата  -  Asio otus - звичайний гніздовий + зимуючий
65 Сова сіра  -  Strix aluco - звичайний гніздовий + зимуючий
66 Сойка  -  Garrulus glandarius - звичайний гніздовий + зимуючий
67 Сорока  -  Pica pica - звичайний гніздовий + зимуючий
68 Щиглик  -  Carduelis carduelis - звичайний гніздовий + зимуючий
69 Крижень - Anas platyrhynchos - звичайний гніздовий + зимуючий
70 Яструб малий - Accipiter nisus - звичайний гніздовий + зимуючий
71 Чикотень  -  Turdus pillaris - звичайний гніздовий + зимуючий
72 Чиж - Spinus spinus - зимуючий
73 Снігур - Pyrrhula pyrrhula - зимуючий
74 Чечітка звичайна - Acanthis flammea - зимуючий
75 Шишкар ялиновий - Loxia curvirostra - зимуючий
76 Чирянка велика - Anas querquedula - рідкісний гніздовий + мігрант
77 Коловодник лісовий  -  Tringa ochropus - мігрант
78 Чапля сіра  -  Ardea cinerea - мігрант
79 Підсоколик малий - Falco columbarius - мігрант
80 Підсоколик великий - Falco subbuteo  -  мігрант
81 Пірникоза мала - Podiceps ruficollis - рідкісний гніздовий + мігрант
82 Пірникоза чорношия - Podiceps nigricollis - мігрант
83 Пірникоза велика - Podiceps cristatus - мігрант
84 Гуска сіра - Anser anser - мігрант
85 Гуска білолоба - Anser albifrons - мігрант
86 Осоїд - Pernis apivorus - мігрант
87 Омелюх - Bombycilla garrulus  -  мігрант
88 Журавель сірий - Grus grus - мігрант
89 Баранець звичайний - Gallinago gallinago - мігрант
90 В'юрок - Fringilla montifringlia - мігрант + зимуючий
91 Бугай  -  Botaurus stellaris - рідкісний гніздовий
92 Горлиця звичайна  -  Streptopelia turtur - рідкісний гніздовий + мігрант
93 Деркач  -  Crex crex - рідкісний гніздовий
94 Зозуля  -  Cuculus canorus - рідкісний гніздовий
95 Кобилочка річкова  -  Locustella fluviatilis - рідкісний гніздовий
96 Кобилочка солов'їна  -  Locustella luscinioides - рідкісний гніздовий
97 Кобилочка-цвіркун  -  Locustella naevia - рідкісний гніздовий
98 Коловодник звичайний  -  Tringa totanus - рідкісний гніздовий
99 Кропив'янка рябогруда  -  Sylvia nisoria - рідкісний гніздовий
100 Крутиголовка  -  Jynx torquilla - рідкісний гніздовий
101 Крячок річковий  -  Sterna hirundo - рідкісний гніздовий
102 Лунь болотяний  -  Circus pygargus - рідкісний гніздовий
103 Лунь лучний  -  Circus aerogenosus - рідкісний гніздовий
104 Мухоловка мала  -  Ficedula parva - рідкісний гніздовий
105 Мухоловка строката  -  Ficedula hypoleuca - рідкісний гніздовий
106 Перепілка  -  Coturnix coturnix - рідкісний гніздовий
107 Просянка  -  Miliaria calandra - рідкісний гніздовий
108 Ремез  -  Remiz pendulinus - рідкісний гніздовий
109 Синьошийка  -  Luscinia svecica - рідкісний гніздовий
110 Тинівка лісова - Prunella modularis - рідкісний гніздовий
111 Чайка  -  Vanellus vanellus - рідкісний гніздовий
112 Бугайчик - Ixobrychus minutus - рідкісний гніздовий
113 Квак - Nycticorax nycticorax - рідкісний гніздовий
114 Лелека білий - Ciconia ciconia - рідкісний гніздовий
115 Щеврик лучний - Anthus pratensis - рідкісний гніздовий
116 Щеврик лісовий - Anthus trivialis - рідкісний гніздовий
117 Очеретянка велика - Acrocephalus arundinaceus - рідкісний гніздовий
118 Очеретянка лучна - Acrocephalus schoenobenus - рідкісний гніздовий
119 Очеретянка ставкова - Acrocephalus scirpaceus - рідкісний гніздовий
120 Коноплянка - Accanthis cannabina - рідкісний гніздовий
121 Чечевиця - Caprodacus erythrinus - рідкісний гніздовий
122 Ворона сіра  -  Corvus cornix - рідкісний гніздовий + зимуючий
123 Дятел білоспиний  -  Dendrocopos leucotos - рідкісний гніздовий + зимуючий
124 Жовна зелена  -  Picus viridis - рідкісний гніздовий + зимуючий
125 Золотомушка жовточуба  -  Regulus regulus - рідкісний гніздовий + зимуючий
126 Золотомушка червоночуба  -  Regulus ignicapilla - рідкісний гніздовий + зимуючий
127 Крук  -  Corvus corax - рідкісний гніздовий + зимуючий
128 Пісочник малий -  Charadrius dubius - рідкісний гніздовий
129 Синиця чорна  -  Parus ater - рідкісний гніздовий + зимуючий
130 Сич хатній  -  Athene noctua - рідкісний гніздовий + зимуючий
131 Сова довгохвоста  -  Strix uralensis - рідкісний гніздовий + зимуючий
132 Дрізд-омелюх - Turdus viscivorus - рідкісний гніздовий + зимуючий
133 Синиця довгохвоста - Aeghitalos caudatus - рідкісний гніздовий + зимуючий
134 Синиця чубата - Parus cristatus - рідкісний гіздовий + залітний

135 Чечітка біла - Acanthis hornemanni - залітний
136 Пронурок - Cinclus cinclus - залітний
137 Гоголь - Bucephala clangula - залітний
138 Дрізд білобровий - Turdus iliacus - залітний
139 Жайворонок лісовий - Lullula arborea - залітний
140 Зимняк - Buteo lagopus - залітний
141 Кібчик - Falco vespertinus - залітний
142 Крех великий - Mergus merganser - залітний
143 Крех малий - Mergellus albellus - залітний
144 Крех середній - Mergus serrator - залітний
145 Кречет - Falco rusticolus - залітний
146 Кульон середній - Numenius phaeopus - залітний
147 Пісочник великий - Charadrius hiaticula - залітний
148 Коловодник чорний - Tringa erythropus - залітний
149 Коловодник болотяний - Tringa glareola - залітний
150 Брижач - Phylomachus pugnax - залітний
151 Слуква - Scolopax rusticula - залітний
152 Побережник червоногрудий - Calidris feeruginea - залітний
153 Лелека чорний - Ciconia nigra - залітний
154 Мартин жовтоногий - Larus cachinans - залітний
155 Мартин сивий - Larus canus - залітний
156 Нерозень - Anas strepera - залітний
157 Пастушок - Rallus aquaticus - залітний
158 Огар - Tadorna ferruginea - залітний
159 Одуд  -  Upupa epops - залітний
160 Орел-карлик - Aquila pennata - залітний
161 Орлан-білохвіст - Haliaeetus albicilla - залітний
162 Орябок - Tetrastes bonasia - залітний
163 Підорлик малий - Aquila pomarina - залітний
164 Попелюх - Aythya ferina - залітний
165 Посмітюха - Galerida cristata - залітний
166 Рибалочка - Alcedo attis - залітний
167 Сапсан - Falco peregrinus - залітний
168 Синиця вусата  -  Panurus biarmicus - залітний
169 Сип білоголовий - Gyps fulvus - залітний
170 Сова яструбина - Surnia ulula - залітний
171 Сова болотяна - Asio flammeus - залітний
172 Сорокопуд сірий - Lanius excubitor - залітний
173 Чернь морська - Aythya marila - залітний
174 Чернь чубата - Aythya fuligula - залітний
175 Чечітка біла - Acanthis hornemanni - залітний
176 Широконіска - Anas clypeata - залітний
177 Яструб великий - Accipiter gentilis - залітний
178 Шуліка чорний - Milvus migrans - залітний
179 Горіхівка - Nucifraga caryocactes - залітний
180 Гоголь - Bucephala clangula  -  залітний
181 Коловодник болотяний - Tringa glareola - залітний
182 Лебідь-шипун - Cygnus olor - залітний + зимуючий
183 Гагара червоношия - Gavia stellata  -  залітний
184 Гагара чорношия - Gavia arctica  -  залітний

Бокотей А. А. Гніздова орнітофауна міста Львова та основні причини її змін (за результатами складання гніздових атласів птахів у 1994-1995 та 2005-2007 рр.). – Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія, Випуск 23, 2008: 17-25
Бокотей А. А. Огляд орнітофауни міста Львова. - Беркут, 1995. - Т.4, вип.1-2. - С. 3-13
Сеник М. А, Хорняк М. М. Сучасні зміни в орнітофауні м. Львова // Беркут. – 2003. – Т. 12, вип 1-2. – С. 9-13


Немає коментарів:

Опублікувати коментар